10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ปลุกใจเหมืองฝายพญาคำ

จะทำอะไรก็แล้วแต่ เพื่อจุดประกายแห่งความฝันกับการสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วม อันนี้ถือว่าเป็นโครงการหรือว่ากิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ พี่น้องประชาชนได้รับกันไปทั่วหน้า เช่นเดียวกันกับโครงการนี้ ที่บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองฝายพญาคำ ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกันเปิดโครงการ ปลุกใจเหมืองฝายพญาคำ เพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่ และการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เหมืองฝาย พญาคำ สู่อนาคต

โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าว ถือเป็นการจุดประกายฝันการสร้างแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ที่ควรค่าแก่การสืบสานภูมปัญญา การจัดการเหมืองฝายของบรรพชนให้คงอยู่สืบต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed