21/02/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ชาวอำเภอแม่แจ่ม ร่วมช่วยเหลือช้าง ที่ตกงาน 125 เชือก

ตั้งแต่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เรื่องของท่องเที่ยวได้หยุดไปเลย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกัน เพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศหายหมด และสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆ คือปางช้างต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเหตุการณ์วิกฤตฯมันยาวนาน ช้างและควาญช้างไม่มีงาน บางแห่งต้องเอาช้างกลับไปเลี้ยงที่บ้าน จนวันนี้ ชาวอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนคนรักษ์ช้าง แม่ศึก และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อช้างคืนถิ่น ร่วมใจช่วยเหลือช้างตกงานกว่า 125 เชือก ซึ่งช้าง 1 เชือก กินหญ้ามากกว่า 250 กิโลกรัมต่อวัน โครงการดังกล่าว จัดที่บ้านห้วยผักกูด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูป่า และวางแผนการจัดการอาหารช้างเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed