11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมด้วยศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบข้าวสารอาหารแห้งและขนมให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย CM ,CG นำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ที่อยู่ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อาทิ ชุมชนหนองปลาแห้ง ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ ชุมชนประชานุเคราะห์ ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์ ชุมชนวัดเขา ชุมชนเทวดาสร้าง ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนบางปรอง และชุมชนสถานีรถไฟ นอกจากการสนับสนุนจากกองกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์แล้ว ในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผาร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง

ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด ได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9555 ต่อ1502 หรือ 0-5621-9549 ในวันและเวลาราชการ

ธนิศา.  (พัช).   รายงาน

You may have missed