20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ปปส.ภาค 5 จัดกิจกรรม ปันรักปันน้ำใจ

เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยนายมานิต โกเมศ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พร้อมด้วย นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค5 พร้อมด้วย นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ป.ป.ส. มีแล้วแบ่งปัน
ในโครงการ ปันรักปันน้ำใจ มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อมอบถุงปันสุข เป็นสร้างขวัญและกำลังใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน