03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เมื่อพ่อขุนจัดกิจกรรม รถครัวสนามปันสุข เราคนไทยไม่ทิ้งกัน

กิจกรรมของคนไทยไม่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรมที่สร้างความชื่นชมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้คนไทยทุกคนล้วนแต่ผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นจึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้กันขึ้นมา เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเชียงราย

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม รถครัวสนามปันสุข ครั้งที่ 3 ภายใต้เราคนไทยไม่ทิ้งกัน ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบ้านดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพันเอก สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และประชาชนตำบลบ้านดูเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักความเข้าใจในการดำเนินชีวิต ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชนภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed