20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า “เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – กิจกรรม SME D Services “Extra Cash” ครั้งที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ “WE LOVE CHIANGMAI”

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม SME D Services “Extra Cash” ครั้งที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ “WE LOVE CHIANGMAI” ประกอบกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโครงการจำนวนมากที่ครอบคลุมต่อการพัฒนาและสร้างผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อไป


นอกจากนั้นร่วมรับชมสาธิตการแสดงของปางช้างแม่แตง โดยดร.บุญทา ชัยเลิศ,คุณวาสนา ทองสุข กรรมการบริหารร่วมกิจกรรม  หลังจากที่ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดให้บริการ ทั้งการจัดสถานที่ และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ปางช้างแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่                                                                    **************************************

เชียงใหม่ – จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยนำผู้ถูกคุมประพฤติที่ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ จำนวน 20 คน

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  นำเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยนำผู้ถูกคุมประพฤติที่ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉินฯ จำนวน 20 คน ทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่อาเขต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

***********************************

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบสิ่งของบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นางสุภาพร แสนสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบสิ่งของบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านทางตู้ปันน้ำใจของเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯ สวนเจริญประเทศ และ สวนสุขภาพบ้านเด่น                                                                        **********************************
เชียงใหม่ – กอ.รมน.จังหวัด ชม.ลงพื้นที่บริเวณ อบต.ดอนเเก้ว เพื่อสำรวจการบุกรุก ลำเหมืองสา(ต้นน้ำคลองแม่ข่า) และแก้ไขปัญหาน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า
พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.ฤทธิชัย อิ่มใจ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน​ฯ ลงพื้นที่บริเวณ อบต.ดอนเเก้ว เพื่อสำรวจการบุกรุก ลำเหมืองสา(ต้นน้ำคลองแม่ข่า) และแก้ไขปัญหาน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า
ตามสั่งการ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ชม./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.เพื่อติดตามความคืบหน้าการเเก้ไขปัญหา และพัฒนาคลองเเม่ข่า ที่ผ่านมาโดยมี นายอรรถชา กัมปนาทเเสนยากร นายอำเภอแม่ริม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย จนท.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสำรวจ และวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไป​ 
                                                                           *******************************
ลำพูน – ประชุมพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภายหลังวิกฤตโควิด – 19
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภายหลังวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งแต่ละอำเภอได้นำเสนอโครงการให้พิจารณาในระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอของบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่
                                                                         ************************************

ลำปาง –  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พร้อมพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามมาตการของ ศบค.วันที่ (5 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

*************************************

เชียงราย – จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2563 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

*****************************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ เร่งพัฒนาท้องถิ่น คืนน้ำให้ธรรมชาติ ติดตามความคืบหน้าการเเก้ไขปัญหา และพัฒนาคลองเเม่ข่า

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

************************************

เตรียมความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ให้ประชาชนรอดพ้นภัยธรรมชาติ ยอดเลยครับ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

*************************************

ร่วมแรงร่วมใจ หลายภาคส่วน นำการท่องเที่ยวกลับคืนเชียงใหม่โดยเร็ว ภายใต้แบรนด์ “WE LOVE CHIANGMAI”

  นายคมส้น สุวรรณอัมพา          รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
                                                                ****************************************
ต้องชื่นชมการมุ่งมั่น ทำงานอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทุกหน่วยงาน ในการป้องภัยเชื้อไวรัสโควิด19 ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ รอดปลอดภัยปราศจากโรค

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

***********************************

เรื่องการท่องเที่ยว ต้องยกนิ้วให้กับผู้อำนวยการคนเก่ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อยู่ที่ไหน นำมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ท่องถิ่นเจริญ เศรษฐกิจรุ่งโรจน์

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

*************************************

หญิงเก่ง สนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเวียงพิงค์ อย่างเต็มพิกัด อัดมาตราการต่างๆ อย่างเต็มที่ ดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเชียงใหม่โดยเร็ว

นางปาริษา ปานพรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปราศจากโรค

พ.อ.พนม ศรีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายเเผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.

**********************************

ก้มหน้าก้มตา ทำงานข่าวอย่างไม่หวั่นไหว ที่ไหนมีข่าว ไม่เคยขาด ลงพื้นที่ทันที นำความจริงปรากฎต่อสังคม ส่งเสริมคนทำความดี

นายมนู พุทธิมูล     นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

                                                                            ********************* *************
นักข่าวตัวจริงเสียงจริง ไม่โอ้อวด ปฏิบัติงานข่าวอย่างรวดเร็วฉับไว ไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอก นำข่าวเสนอสังคม  รวดเร็ว แม่นยำ อย่างต่อเนื่องทุกวัน
วริศรา ทินนา News 108 ,มวลชนทีวี ,นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
                                                                 **************************************

“หญิงเก่งวงการกอล์ฟ” ผู้บริหารสนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในเครือกัซซัน ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว ในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ภายใต้โครงการ GOLF IN JUNE 202

 คุณพรหมพร (ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ก็อยู่ในเครือของกัซซัน ที่มีทั้งกัซซัน เลกาซั่น และ กัซซัน พาโนราม่า

*****************************************

ผอ.ฝ่ายข่าว ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

*********************************************

You may have missed