10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – ลงพื้นที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจประเมินและให้คำแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลแอร์พอร์ตพลาซา โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนิเพล็กสาขาเซ็นทรัลแอรพอร์ต O2 GYM และ Health land spa and massage.

**********************************

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ยังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีวัชพืชและผักตบชวาหลายพื้นที่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นต่างๆ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน แต่ในปัจจุบันคลองแม่ข่ายังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีวัชพืชและผักตบชวาหลายพื้นที่ ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดสายทั้งในระะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมฝั่งคลอง ด้านการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่าจะได้มีการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป

**************************************

ลำพูน – ตำรวจเมืองลี้ ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำดี
วันนี้ถือเป็นวันดีของพี่น้องปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทางตำรวจจากสถานตำรวจอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นำโดย พันตำรวจเอก ณรงค์ หมื่นอภัย ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอลี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแทบทั้งสิ้นอาทิ มีการตัดผมให้แก่นักเรียนฟรี พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ ให้กับเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ตลอดจนสิ่งของใส้ตู้ปันสุข ณ หอประชุม ของสถานตำรวจภูธรอำเภอลี้ จ.ลำพูน

********************************

จังหวัดลำปาง ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันนี้ (2 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบฯ โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

****************************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงนครพิงค์ ร่วมกับ อสม.แขวงนครพิงค์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน พร้อมให้คำแนะนำดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประเภทกิจการ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานเสริมความงาม และร้านค้าปลีก/ค้าส่ง

********************************************

กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.)​ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเเก้ไขปัญหา และพัฒนาคลองเเม่ข่า

เมื่อ 2 มิ.ย.63 เวลา 1330-1600​ น. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.33/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.)​ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเเก้ไขปัญหา และพัฒนาคลองเเม่ข่า ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ชม.เพื่อติดตาม​ความคืบหน้าในด้านต่างๆ​ และ​ ประสานความร่วมมือในการพัฒนา​ให้มีความต่อเนื่อง

​ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ชม./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานต่างๆ​ ที่​รับผิดชอบ​งานในแต่ละส่วนชี้แจง​ความคืบหน้า​ในด้านต่างๆ​ และพร้อมร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา​เพื่อ​ให้เกิดความต่อเนื่อง​ตั้งแต่พื้นที่​ต้นน้ำอำเภอแม่ริมจนถึงปลายน้ำอำเภอ​หางดง​

******************************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ ประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ยังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย มีวัชพืชและผักตบชวาหลายพื้นที่ ให้ฟื้นคืนธรรมชาติโดยเร็ว

 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

************************************

รองผู้ว่าคนขยัน เร่งประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในอนาคต

 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

******************************************

นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจกิจการต่างๆ ที่ได้รับการคลายล็อคระยะที่ 3 รัฐบาลผ่อนผันให้เปิดดำเนินกิจการได้ เข้มให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

******************************************

คุณวิมุติ จินดาศิลป์ บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบทุนกองทุนผู้ป่วยเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อสร้างห้องปลอดเชื้อ

โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดี และ รศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท จินดาศิลป์ จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

******************************************

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนดื รีสอร์ท  จะเนรมิตให้เป็นตลาดน้ำที่สวยที่สุดของภาคเหนือ หรือว่าในประเทศไทยเลยก็ว่า พร้อมสนามฟุตบอลที่มาตรฐาน

นายประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานบริษัทกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

*************************************

สงเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่อย่างเต็มที่ นำแนวทางมาตราการต่างๆ ร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนเต็มสปีด

นางปาริษา ปานพรม    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

*************************************

ทำงานอย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย นำเสนอข่าวมหันตภัยร้าย ให้สาธารณชนรับทราบ เฝ้าระวังอันตราย พร้อมนำเสนอข่าวดีๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเศรษฐกิจที่ดีสู่ชาวล้านนา

วริศรา ทินนา News 108 มวลชนทีวี นิวส์มหาชน ภาคเหนือ

**********************************

สถานการณ์เชื้อร้ายโควิด19 เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลเริ่มผ่อนปรน ธุรกิจเดินเครื่องเปิดกิจการ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขยับ เตรียมพร้อมในการจัดงานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 45

นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

หนุนเต็มที่ ถือเป็นประเพณี ที่พี่น้องสื่อมวลชนเวียงพิงค์ ร่วมจัดมหกรรมลาบเมือง สืบสานเป็นประเพณี ปีนี้ครั้งที่ 45 ทุ่มสุดกำลัง เรียกความมั่นใจของพี่น้องกลับคืนมา หลังผ่านวิกฤต PM 2.5 และโควิด 19

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ,ประธานประกวดธิดาลาบ

*******************************************

หนึ่งในผู้นำการสื่อสารมวลชนภาคเหนือ 8 จังหวัด พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมแรงร่วมใจ ให้งานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 45  ของชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ขจรไกลไปทั่วภาคเหนือ

นายทรงวิทย์  ดิษฐวุฒิ  ผจก.ศูนย์วิทยุภาคเหนือตอนบน  รักษาการ นายสถานีวิทยุ  อสมท. เชียงใหม่

*********************************

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์.จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.ลำพูน ,เทศบาลนครเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัด ชม. แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.วริศรา ทินนา,มนู พุทธิมูล

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

 

You may have missed