03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า “เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – รองผู้ว่าลงพื้นที่ พบพี่น้องประชาชน อ.กัลยาณิวัฒนา
อำเภอกัลยาณิวัฒนา แม้ว่าจะอยู่ในเขตของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็เป็นอำเภอที่อยู่หางไกลการเดินอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ อีกทั้งประชากรในเขตพื้นที่ก็ยังมีความต้องการสิทธิที่ทำกินกันอยู่มาก เพื่อทำความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอดังกล่าว

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงกับราษฏรในเขตพื้นที่ กับเรื่องของการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฏร ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติหรือ คทช. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ทั้งจาก


เข้าร่วมประชุม ชี้แจงและตอบคำถามข้อสงสัยของประชาชน และขั้นตอนการดำเนินนโยบายทั้งสิทธิในการทำมาหากินและสิทธิในการอยู่อาศัยในพื้นที่เขตป่าสงวนอย่างถูกกฎหมาย โดยพี่น้องชาวบ้านขอเวลาไปคิดตัดสินใจ ว่าจะเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่ดินทำกินหรือไม่ โดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขระยะเวลาภายใน 240 วัน นับแต่เริ่มการดำเนินงานทั่วประเทศ
**************************************

ขนส่งเชียงใหม่ ห่วงใยประชาชน คุมเข้มมาตรการฯ
แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวของสำนักงานขนส่งเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นเพราะว่าทาง คุณวราภรณ์ วรพงศธร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ๆรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเดินทางที่มาใช้บริการกันที่ สถานขนส่งอาเขตทั้ง 3 แห่ง กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยผู้ที่จะเดินทางไปหรือว่าเดินทางมา จะต้องมีการวัดอุณหภูมิทุกค การรักษาระยะห่าง การควบคุมการใช้หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด ต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร และสะแกน คิวอาร์โคตรโดยให้ผู้ประกอบการและผู้โดยสารได้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด                                                                             ********************************

เชียงราย – เมืองพ่อขุนนำร่อง การฟอกลมหายใจ ในวันงดสูบบุหรี่โลก
การสูบบุหรี่ไม่มีให้คุณประโยชน์ มีแต่ให้โทษต่อร่างกาย หลายคนที่สูบบุหรี่ ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเป็นคนไข้ติดเตียงมีก็มาก บางคนอาการหนักต้องกลับบ้านเก่าไปก็มีเยอะ และในวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมา ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาเป็นประธานพิธี เปิดโครงการ วันฟอกลมหายใจ จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริเวณลานชาธรรมชาติดอยช้าง ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โดยมีนาย คฑาสิทธิ์ เนืองหล้า นายอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยร้ายของบุหรี่ นับว่าเป็นโครงการสร่างสรรค์ที่ดีมาก                                                                       ******************************************

ลำพูน – สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในเครือกัซซัน ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว ในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ภายใต้โครงการ GOLF IN JUNE 202

สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ภายใต้การบริหารโดยคุณพรหมพร (ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ มีคุณไพศาล เอี่ยมจิตเมตตา ผู้จัดการทั่วไป และสนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ก็อยู่ในเครือของกัซซัน ที่มีทั้งกัซซัน เลกาซั่น และ กัซซัน พาโนราม่า

โดยมีคุณสุพชฌาย์ (โจ้) เสวตไอยารามในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน และวันนี้สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว ในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ภายใต้โครงการ GOLF IN JUNE 2020 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2563 ด้วยสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมด้วยมาตรการการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19พื่อสร้างความมั่นใจให้กับกอล์ฟที่มาออกรอ

*************************************

ทศบาลนครเชียงใหม่  สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  มอบหมายแขวงกาวิละ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดศรีโขง ท่าเรือ และม้านั่งท่าศรีโขง
แขวงศรีวิชัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานแขวงศรีวิชั
– งานรักษาความสงบฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบจุดคัดกรองตามจุดแจกอาหารและสิ่งของภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

*********************************************

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือมีธุระจำเป็นเร่งด่วน คาดหากมีการเดินทางภายในประเทศมากขึ้น จะส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สายการบินต่างๆ จะได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน จากวันละ 14-16 เที่ยวบิน เป็นวันละ 32-34 เที่ยวบิน และขยายเวลาทำการบินจากเดิมในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ทำการบินในช่วงเวลา 10.00-18.30 น.เป็น 07.00-20.30 น.

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหรือมีธุระจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังคงให้บริการเฉพาะเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยมีสายการบินที่ให้บริการได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ทำการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ทำการบินไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง

*********************************

ททท.สำนักงานลำปาง นำเสนอกิจกรรมให้หายคิดถึงสนามกอล์ฟ -การจัดกิจกรรม Golf in June2020

นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง นำเสนอกิจกรรมให้หายคิดถึงสนามกอล์ฟด้วยการจัดกิจกรรม Golf in June2020 ออกรอบในวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน 2563สนามกอล์ฟกัซซันขุนตาน สนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับและสนามกอล์ฟพาโนรามา ลำพูน

*************************************

มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มข้น จากการที่รัฐบาลปลดล็อคในระยะที่ 3 ธุรกิจต่างๆ ต้องดำเนินกิจการไปได้ ชาวบ้านไปใช้บริการต้องปราศจากโรคภัย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***********************************

ลงพื้นที่อย่างทั่วถึง คำนึงถึงการดำรงค์ชีวิตของพี่น้องชาวเวียงพิงค์ ต้องอยู่รอดปลอดภัย รอดพ้นภัยร้ายโควิด 19 รองผู้ว่าฯ คนขยัน หมั่นตรวจเข้ม เน้นเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้น

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

                                                              *****************************************

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยคุณเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ มอบ Face Shield จำนวน 1000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 500 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ 

*****************************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมพร้อมด้านสถานที่ การบริการอย่างมาตราฐานครบวงจร พนักงานทุกคน ยินดีให้การบริการนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจ เมื่อรัฐบาลคลายล็อค ระยะที่ 3

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

********************************

สภาพความชื่นของอากาศมีความเพียงพอ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เร่งขึ้นบินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมน้ำในเขื่อนช่วยเหลือเกษตรกร

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

*************************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ ใช้เวลาว่างในช่วงหยุดการให้บริการประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเป็นเวลาแรมเดือน ปรับปรุง ฟื้นฟูธรรมชาติ บำรุงรักษาสัตว์เป็นอย่างดี พร้อมเปืดให้บริการแล้ว

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

***************************************

ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างใกล้ชิด จนเชื้อร้ายเริ่มคลี่คลาย พร้อมลงช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง

พ.อ.พนม ศรีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายเเผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.

************************************

กระทรวงพลังงานวางกรอบกติกาเข้ม เร่งพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 63 ซึ่งมีข้อเสนอวงเงินเกินกว่างบจัดสรรถึง 11 เท่า โดยลำดับความสำคัญเน้นให้กับโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ และการช่วยเหลือภัยแล้ง เป็นอันดับแรก

นายชำนาญ กายประสิทธิ์  พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

********************************************

ดูแลด้านการท่องเที่ยว ประสานงาน ส่งเสริมภาคเอกชน หาแนวทางนำมาตราการต่างๆ ให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมาบูมให้เร็วที่สุด

นางปาริษา ปานพรม   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

************************************

มุ่งมั่นทำงานนำเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ หลังจากมหันตภัยร้ายเริ่มคลี่คลาย เชียงใหม่เมืองใหญ่ภาคเหนือ เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเพชรนำเอกของประเทศไทย หลายฝ่ายต้องช่วยกัน

วริศรา ทินนา News 108 มวลชนทีวี นิวส์มหาชน ภาคเหนือ

**************************************

มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม ประสานงานยอด องค์กรต่างๆ ได้รับการบริการเป็นอย่างดี รวดเร็ว ทันใจ ชีวิตปลอดภัย การแพทย์ก้าวหน้า โรงพยาบาลลานนา

คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

**********************************

สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน และวันนี้สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยว ในโครงการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ภายใต้โครงการ GOLF IN JUNE 2020 ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น. ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2563 ด้วยสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมด้วยมาตรการการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19พื่อสร้างความมั่นใจให้กับกอล์ฟที่มาออกรอ

คุณพรหมพร (ฟ้า) เอี่ยมจิตเมตตา กรรมการผู้จัดการ

*******************************

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

**********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์.จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.ลำพูน ,เทศบาลนครเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัด ชม. แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.วริศรา ทินนา

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่