20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี ถวายน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี ถวายน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

 


เนื่องจากในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563. นี้ เป็นวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 84 ปี ของท่านพลเอก พัลลภ ปิ่นมณี อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ รอง.ผอ.รมน. แต่เนื่องจากสถานะการณ์ ไม่เอื้ออำนวยจากการแพร่ ระบาดของเชื้อ. COVID. 19 จึงได้มอบหมายให้ นาย ยศพัทธ์ และนางสุทธิกานต์ พิภพสิทธิโภคิณ. เป็นตัวแทนนำ น้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS. ( 99.95 % ). ไปทำบุญถวายแด่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งอาพาธ และเพื่อภาระกิจต่างๆของโรงพยาบาลสงฆ์

และจากการที่ บริษัท ZEUS ENERGY GROUP. ASIA. CO.,LTD . ได้สอบถามหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลจึงทราบว่า ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก. โดยเฉพาะน้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัย เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณอีกทั้งผู้ป่วยซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนอุปกรณ์ต่างๆไม่เพียงพอ ทางบริษัท ZEUS ENERGY GROUP ASIA CO.,LTD. เมื่อทราบปัญหานี้

จึงแจ้งความประสงค์ขอบริจาคถวายน้ำยาฆ่าเชื้อ ZEUS 99.95 % ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์เป็นประจำทุกเดือนๆละ100 ลิตร มูลค่าลิตรละ1500 บาท เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางโรงพยาบาลและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา. ทางหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลสงฆ์ได้ขอเชิญชวนให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆได้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ เลขที่ 445 ถนนศรีอยุธยา เเขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือโทร ( 02 ) 640-9537

You may have missed