03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มทบ.33จัดกำลัง ร่วมกับประชาชน ทำความสะอาด

พี่น้องในชุมชนกำแพงงาม เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดีใจที่มีกำลังพลจิตอาสา จากมณฑลทหารบกที่ 33 นำโดย พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกับพี่น้องในชุมชน กำแพงงาม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนากำแพงเมืองเก่า มีความยาวประมาณ 500 เมตร เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่กำแพงงาม และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบกำแพงเมืองเก่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของสองชุมชน คือชุมชนกำแพงงามและชุมชนฟ้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ดีขึ้น และจะได้จัดตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed