20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองอากาศ และถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับจังหวัดชัยภูมิและสนับสุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนรวมราฎษร์วิทยานุกุล

กลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องกรองอากาศ และถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับจังหวัดชัยภูมิและสนับสุนอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนรวมราฎษร์วิทยานุกุล

 

 


เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 63 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมินายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  รับมอบ เครื่องกรองอากาศจำนวน 50 เครื่อง และอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัยแบบผ้า และสเปร์แอลกอฮอร์ ขนาด 60 ml จำนวน 300 ชุด พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง โดยมี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหาร หนึ่งในพันธมิตร จาก “กลุ่มช่วยกัน ” เป็นผู้มอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดและการดาวน์โหลด “แอพลิเคชั่นหมอชนะ ”

ในโอกาสนี้ ทางผู้บริหารและทีมงานกลุ่มช่วยกัน ยังได้เข้าเยี่ยมชม โครงการ “เกษตรน้อยตามรอยพ่อ” โรงเรียนร่วมราษฎร์ วิทยานุกูล ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ พร้อมมอบสมุดจำนวน 1,000 เล่ม

จากที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง จังหวัดชัยภูมิ จึงเล็งเห็นเครื่องมือการ ช่วยลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-๑๙ ของประชาชนในจังหวัด ทั้งนี้ จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ยืนยัน 3 ราย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามในการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไว้รัสโควิด-๑๙ โดยผู้ป่วยสามารถประเมินผลความเสี่ยงได้
ในเบื้องต้น บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นผ่านแอพพลิเคชั่นได้ สามารถติดตามการเดินทางหรือใกล้ชิดบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่มีกลุ่มเสี่ยงได้