20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ติดตั้งพร้อมแล้ว ตู้ปันสุขในโครงการ Power for winner

การติดตั้งตู้ปันสุข หรือว่าตูอะไรที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ ถือว่าดีมาก เพราะว่าประชาชนจะได้มาเปิดนำไปบริโภคในการดำรงชีวิต ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่ได้ติดตั้งตู้เหล่านี้ไปแล้ว และล่าสุด ตู้ปันสุข ในโครงการ Power for winner ได้ติดตั้งพร้อมแล้ว 7 จุด

และมีโครงการที่จะติดตั้งตู้ปันสุขเพิ่มให้ครบ 21 จุด ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ภายในสัปดาห์หน้าที่ติดตั้งแล้ว จุดที่ 1 ตึก PDL สาขา เชียงใหม่ จุดที่ 2 ร้าน All About Beef ช้างม่อย จุดที่ 3 ร้านกำไล สันติธรรม จุดที่ 4 ร้าน Hakone Cafe สี่แยกหนองหอย จุดที่ 5 ร้านอำนวยมอเตอร์แอร์ สาขา 1 จุดทึ่ 6 โรงแรมซีมอร์ เจ็ดยอด และ จุดที่ 7 ร้านข้าวจ้าวข้าวนึ่ง 4 สาขา อยากเชิญชวนทุกท่านได้มาแบ่งปันความสุข เติมสิ่งของ อาหาร ให้แก่ผุ้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เรา BNI winner ทำตามปรัชญาของ BNI คือผู้ให้ คือผู้ได้รับ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน