02/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองอธิบดีกรมน้ำ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกรมทรัพยากรน้ำและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายกรมทรัพยากรน้ำและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ด้วยการแบ่งปันเครื่องบริโภคภายใน “ตู้ปันสุข” ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ทั้งนี้ นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ