19/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

บลูเทค ซิตี้ หนึ่งในพันธมิตร “กลุ่มช่วยกัน” ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ แอป “หมอชนะ”ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สู้Covid-19

บลูเทค ซิตี้ หนึ่งในพันธมิตร “กลุ่มช่วยกัน” ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ แอป “หมอชนะ”ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สู้Covid-19

วันที่ (3 พ.ค.63 ) ที่ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ร้านบ้านปลาชุมและตลาดบ้านใหม่ อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และทีมงาน csr ได้ลงพื้นที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร ร้านบ้านปลาชุมและ ตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ แอป “หมอชนะ”ให้แก่ พ่อค้า แม่ค้า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้นมัสการองค์พ่อโสธร โดย มีพ่อค้า และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เป็นเครื่องมือที่จะสามารถนำมาใช้ร่วมกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี ทางกลุ่มช่วยกัน พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ประชาชนโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” มาใช้ และส่งเสริมให้ภาคเอกชน สถานประกอบการ นำแอปหมอชนะมาใช้ พร้อมกับการรักษามาตรการ social distancing และการรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือให้สะอาด การสวมใส่หน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ทางกลุ่ม ฯ จะผลักดันให้ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดนำร่อง ในการบรรลุเป้าหมายที่จะเปิดเมืองได้ นำไปสู่การขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้ต่อไป

You may have missed