29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองท็อปสังเกตการณ์ ปฏิบัติงานคัดกรอง ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เมื่อสายการบินเริ่มเปิดให้บริการบินภายในประเทศ ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีมาตรการป้องกันที่คุมเข้ม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ของผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ดังนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จึงต้องมาสังเกตการณ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยทาง นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะจึงได้เดินทางมาสังเกตการณ์การปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังจากที่สายการบินต่างๆเริ่มทยอยกลับมาให้บริการ โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้การต้อนรับพร้อมนำท่านรองผู้ว่าฯเดินดูจุดตรวจคัดกรองดังกล่าว


วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน