01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#คุณไพศาลมอบขนม ให้หมอและพยาบาล 3 โรงบาลในเชียงใหม่

น้ำใจของพี่น้องคนไทยที่ไม่ทิ้งกันยังมีมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ทั้งบริษัท ห้างร้าน ต่างก็นำสิ่งของมามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ

โดยเฉพาะหน่วยงานจากโรงพยาบาลที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โอกาสนี้ทางคุณไพศาล พร้อมกับญาติๆเพื่อนๆพี่ๆน้อง ได้รวบรวมสิ่งของอาทิ ขนมตลอดจนของสำหรับทานเล่นมอบให้กับหมอและพยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ 3 โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสันกำแพง และโรงพยาบาลนครพิงค์ นี่คือน้ำใจจากพี่น้องคนไทยที่ไม่ทิ้งกัน นำโดยคุณไพศาล โตวิวัฒน์
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน