อังคาร. เม.ย. 7th, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มอบเจลล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท เอสแอลซี อินเตอร์ แล็บ จำกัด มอบเจลล้างมือ ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รับมอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.