19/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ลพบุรี – หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่งกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย

ลพบุรี – หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่งกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย พายุฤดูร้อนพัดบ้านพังเสียหาย กว่า 50 หลังคาเรือน

ที่ อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี พันเอก รวี พินิจจันทร์ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ศบภ.นสศ.)พร้อมสิ่งของน้ำใจบรรเทาทุกข์  ลงพื้นที่ทำการสำรวจ และพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย และได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม จนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองเต่า ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 45 หลังคาเรือน

เช่นเดี่ยวกับที่ ต.ช่องสาริกา และ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  กรมรบพิเศษที่ 2 จัดกำลังพลจากกองพันรบพิเศษที่ 1 ร่วมกับ ลงพื้นที่ มอบสิ่งของน้ำใจบรรเทาทุกข์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ซึ่งถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม บ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวม 17 หลังคาเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ศบภ.นสศ.) พร้อมจะสนับสนุนการช่วยเหลือด้านกำลังพลชุดช่าง เข้าการช่วยเหลือซ่อมแซม ปลูกสร้างหลังใหม่ ให้แก่ประชาชน เมื่อได้รับการร้องขอ ในโอกาสต่อไป ด้วย

You may have missed