01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ลพบุรี – จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ ออกโรงครัวสัญจร

ลพบุรี – จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ ออกโรงครัวสัญจร ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ในพื้นที่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ที่ว่าการ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรี วีระพงษ์  สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ  และ นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ได้นำขบวนคาราวาน รถครัวสนามเคลื่อนที่ , รถยนต์บรรทุกของหน่วย พร้อมด้วยกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จากกองพลาธิการสงกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ช่วยกันลำเลียงวัตถุดิบประกอบอาหาร และสิ่งของในการประกอบเลี้ยง เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องปรุงรส ฯลฯ ลงพื้นที่จัดทำข้าวกล่อง ซึ่งเป็นเมนูข้าวผัดกระเพราไก่ ไข่เจียว จำนวน 500 กล่อง แจกจ่ายให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  พร้อมทั้งนำข้าวสารบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม 100 ถุง  , ไข่ไก่ 100 แผง  , เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 200 ขวด, ขนมคุกกี้ 100 กล่อง  แจกจ่ายให้กับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดคัดกรอง และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ และเป็นผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อสังคมส่วนรวม ในการลงพื้นที่ดูแลผู้กักตัว 14 วัน ของผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง/ต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน

โอกาสเดียวกัน พลตรี วีระพงษ์  สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ  ยังได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย แบบผ้า ซึ่งผลิตโดย กรมพลาธิการทหารบก ในนามกองทัพบก จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่นายอำเภอสระโบสถ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้สวมใส่เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19  ตามนโยบายของกองทัพบก อีกด้วย

สมชาย เกตุฉาย  – ลพบุรี /  รายงาน  โทร. 081 – 9945887