11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

หนองคาย –  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

หนองคาย –  มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 63 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้อำนวยการความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 พร้อมคณะเสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 26 หมู่กวาง เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 40 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 จำนวน 30 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 125 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ

พลตรีสวราชย์ แสงผล ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีฯ กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ของรัฐบาล ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้มีนโยบายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นมาตรการในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคม ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศชาติผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้

จากนั้น ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรีฯพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตร ให้กับกำลังที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 80 ลิตร ให้กับกำลังที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 ณ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

จากสถานการณ์ดังกล่าว กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 26 หมู่กวาง มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจกับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดเลย, หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีฯ

You may have missed