20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน ๔๑ ร่วมแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บและการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมการแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บและการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓

โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีฝนหลวงและการบินเกษตร ,ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา และพลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยสำนักงานยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมแถลงข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บและการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองท่าอากาศทหาร กองบิน ๔๑

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา  news 108

 

You may have missed