20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนา “กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบ ๗ ครบรอบปีที่ ๗๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ พร้อมข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนา “กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบที่ ๗ ครบรอบปีที่ ๗๙” โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญที่ ๗ กองพลทหารราบที่ ๗ เป็นประธานในพิธี ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า จังวหัดเชียงใหม่

เนื่องด้วย วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบที่ ๗ ครบรอบปีที่ ๗๙ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบที่ ๗ จึงกำหนดจัดพิธีทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ข้าราชการ และครอบครัว ทั้งนี้ได้ทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อปืนใหญ่ ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าแม่ปืนใหญ่ พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีคล้ายวันสถาปนา “กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กองพลทหารราบ ๗ ครบรอบปีที่ ๗๙”

วริศรา ทินนา news 108 รายงาน

You may have missed