20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อการกุศล (Tango Run 2020)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อการกุศล (Tango Run 2020) ณ สนามแข่งขันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย กองบิน ๔๑ ร่วมกับชมรมกิจกรรมทางอากาศเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมเดิน – วิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล (Tango Run 2020) เพื่อนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องบินแบบ บล.๒ (C-47) ซึ่งชมรมอนุรักษ์ฯ ได้เก็บรักษาไว้และปัจจุบันเครื่องบินลำดังกล่าวได้ปลดประจำการไปแล้วและมีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งเครื่องบินของกองทัพอากาศที่ปลดประจำการแล้ว ให้ยังคงมีสภาพดีดังเดิม ชมรมอนุรักษ์ฯจึงได้จัดงานเพื่อหารายได้นี้ขึ้นมา ทั้งนี้ ได้มีนักวิ่งมาราธอนทั้งนักวิ่งมืออาชีพ นักวิ่งสมัครเล่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อการกุศล (Tango Run 2020) เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108