19/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

นครสวรรค์ //. ข้อคิด คติธรรม ประจำวัน พระเทพปริยัติเมธี

 

ข้อคิด คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์

กิตติคุณ นครสวรรค์

You may have missed