16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รับโลก Digital Disruption ด้วยการวางแผนธุรกิจไปไกลระดับโลกไปด้วยกัน

21 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ( Chiangmai HealthService Promotion Association)โดยได้จังร่วมมือกับ ศูนย์ China Intelligence Center (CIC)ลุยนำหน้าจัดสัมมนา สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ โดยการจัดสัมมนา หัวข้อ “สินค้าไทยไปไกลระดับโลก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำการตลาดยังไงให้เซฟ” ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำณวน นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การเริ่มสร้างแบรนด์และลุยธุรกิจไปต่างประเทศได้อย่างมั่นคงนั้น ต้องทำให้ความสำคัญกับเครื่องหมายการค้า หลังจากที่ได้ทดลองตลาดในประเทศเป้าหมายไปได้ระยะหนึ่ง ทางสมาคมฯได้มองเห็นถึงความสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการSMEsมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์4.0 โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการตลาดและกฎหมายแบบเชิงลึกในการตรวจวินิจฉัยเครื่องหมายการค้า เพื่อเตรียมการตลาดไปยังต่างประเทศ จากบริษัท ไอพีเอเชี่ยน จำกัด และเชิญ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ มาวิเคราะห์การตลาด Cross border e-commerce โดยเน้นประเทศจีนซึ่งมีความตั้งใจในการจดLogo สินค้าไทยโดยที่เจ้าของแบรนด์ไทยไม่รู้ตัว ซึ่งจะทำให้ประสบปัญหาการทำตลาด
โดย การสัมมนา1วันเต็มในครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยผู้ประกอบการสามารถแข่งขันและสร้างโอกาสได้อย่างเข้มแข็งและยังยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว  วริศรา ทินนา news 108

 

You may have missed