22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้มตรวจป้องกัน ไวรัส covid-19 สถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง

นางวราภรณ์ วรพงศธร. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้โดยสารที่ใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งผุ้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวัน เพื่อคัดกรอง และให้ความรู้ด้านการป้องกันตนเอง และผู้อื่นจากไวรัส covid-19

เพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ ที่ใ้บริการสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งช้างเผือก ,สถานีขนส่งอาเขตเก่า และสถานีขนส่งอาเขตใหม่

นางวราภรณ์ วรพงศธร. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวอีกว่า ทาวเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะติดตามตรวจผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง ในการป้องกัน เชื้อไวรัส covid-19 ให้กับประชาชนได้รับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ จะดีขึ้น

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108