20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดค่ายพักแรม ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า และกิจกรรมครบครัน”

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่โดยฝ่ายการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆเข้ามาใช้พื้นที่เป็นค่ายพักแรมทั้งมาเช้า-เย็นกลับ และพักค้างคืนโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น เต้นท์พักแรม ฐานให้ความรู้ สนุก ห้องนำ้ปลอดภัย ใกล้เมือง ราคาประหยัด2วัน1คืนเพียง250บาท/คนและ 3 วัน 2 คืนราคา500บาท/คน

โดยมีพี่ๆวิทยากรที่มีองค์ความรู้ด้านลูกเสือ ประกอบด้วย
-การดำรงชีพ -การผจญภัย เป็นต้นในป่าและถิ่นทุรกันดาร
ได้อย่างปลอดภัย


ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-210374หรือ 094-0966979. ได้
ทุกวัน

วริศรา ทินนา. News 108. รายงาน

You may have missed