22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19​ จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมเครือข่าย เปิดแถลงข่าวการให้บริการด้านแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19​ จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมเครือข่าย เปิดแถลงข่าวการให้บริการด้านแรงงานกับสื่อและผู้ประกอบการระดับจังหวัด


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการให้ ความรู้และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงจะได้รับจากกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น การตอบสนองภารกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ


อีกทั้งผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว มีตัวชี้วัดการมีงานทำและประกอบอาชีพ อีกทั้งทางสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการได้เข้าใจในขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว ส่วนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลในการช่วยเหลือลูกจ้างด้านไหนบ้าง และวิธีช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้างอย่างไร ให้ถูกวิธีและเป็นไปตามกฏหมาย อิกทั้งทางสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า นายจ้างที่มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม มีใครบ้างที่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม และมีกี่ประเภทและยังได้กล่าวอีกว่า ส่วนใหญ่ทางบริษัทห้างร้าน จะเอาญาติพี่น้องของตัวเองมาเข้าประกันสังคมโดย ไม่คำนึงถึงลูกจ้าง

ซึ่งทางประกันสังคมเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า เรื่องแบบนี้มันผิด กฏหมายและกดกติกา ถ้าหากจับได้ว่าบริษัทห้างร้านใด ไม่ได้เอาลูกจ้างเข้าสู่ประกันสังคมแต่เอาญาติๆมาเข้า จับได้จับดำเนินคดีทันทีท่านประกันสังคมกล่าว

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108