03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นายใหญ่ภาค 5 เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ(คุ้มขัน โตก) พล.ต.ท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบลภาค 5

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัดจำนวน 851 นาย ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. มา เป็นวิทยากรผู้ทรงวุฒิ เพื่อให้ความรู้กับสถานการณ์ของบ้านเมือง ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราช ดำริ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ

และยังได้รับเกียรติจาก พล.ต. นเรศ จิตรักษ์ อดีตอนุศาสนาจาร์ยกองทัพบก มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาการมี ส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายผู้นำประชาชนในการเป็นพลังแผ่นดินฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจได้มีความรู้เข้าใจและร่วมกันเป้นพลังแผ่นดิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของบ้านเมืองในทุกด้านเพื่อเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและเศรษฐกิจในหมู่บ้านได้ดี ขึ้น ซึ่งจะนำมาและทำให้ประชาชนมีความอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา news 108

You may have missed