11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#“สวนสัตว์เชียงใหม่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส”ระดมพนักงานเจ้าหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อสร้างความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ประชุมหารือพนักงานระดับบริหารเมื่อวานนี 17 กพ 63 เวลา16:30น.ให้มีการพัฒนาสวนสัตว์ขึ้นในช่วงการท่องเที่ยวลดจำนวนลงเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคปลอดอักเสบ(Covid-19)โดยให้ทุกฝ่าย ลงพื้นที่ทำความสะอาด ส่วนจัดแสดงสัตว์

เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและเก็บกวาดอาคารสถานที่ตลอดจนถึงการสำรวจป้ายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อต้อนรับพร้อม
บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์(ปีใหม่เมือง)ที่จะมาถึงนี้ โดยจะมีการระดมกำลังจากทุกฝ่ายกันเวลา13.30น.ของทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว วริศรา ทินนา. News 108

You may have missed