11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นักศึกษาหลักสูตร นศส.1ปี63เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

”นักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม(นศส.)รุ่น1 มศว.ประสานมิตรนำโดยของพลตำรวจตรี พงศ์ชัย สุขะสุต ประธาน นศส.รุ่น1 (ประธานชมรมแทนคุณแผ่นดินและประธานนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต) รุ่นที่ 28

และคณะเข้าจะดูงานพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน3แห่งได้แก่

1.นำ้พุร้อนสันกำแพง ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับหมู่บ้าน
2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้าน การจัดทำโครงการ”แม่แจ่ม
โมเดล”โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนเยี่ยมชมโครงการปลูกและ
สกัดพืชกัญชาเพื่อการรักษา
3.ตลอดจนถึงการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจ.เชียงใหม่

-ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารหน่วยงานประกอบด้วย รศ.ดรวีระพล ทองมา อธิการบดี ม.แม่โจ้ผจก.นำ้พุสันกำแพงและผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร์บนพื้นที่สูง ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

วริศรา ทินนา news 108 รายงาน

You may have missed