03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน ๔๑ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ พิธีถวายสักการะพระเจ้ากาวิละ (พุ่มดอกไม้สด) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓

เนื่องด้วยวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๓๑๗ พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นพระราชโอรสของเจ้าฟ้าชายแก้ว ผู้ครองเมืองลำปางในขณะนั้น ได้ทรงนำทัพเข้าร่วมกับทัพพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ ต่อมาเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๑๐ พลโท การุญ บุญบันดาล อดีตผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละขึ้น

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ท่าน จึงได้อัญเชิญพระรูปขึ้นประดิษฐานแท่นอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ได้ริเริ่มสร้างอนุสรณ์สถานประกอบอนุสาวรีย์เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพเหตุการณ์ในอดีต สิ่งของเครื่องใช้ของพระเจ้ากาวิละ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ ให้เกิดความภาคภูมิใจสืบไป

ภาพ/ข่าว วริศนา ทินนา news 108