18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

# เชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ คุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ และผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยและสังคมทั่วไปได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ที่ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทำให้บางคนต้องตกอยู่ในสภาพพิการทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสิทธิที่ได้รับ แต่ยังไม่เพียงพอต่อสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้จัดทำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกออกจำหน่าย โดยนำรายได้ดังกล่าวนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก


ดังนั้น ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมช่วยเหลือและร่วมนำดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อบปี้) จากมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาจัดตกแต่งและจัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมหารายได้ในการนำช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว.  วริศรา ทินนา

You may have missed