20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นครสวรรค์ ตัวแทนชาวบ้านบุกศูนย์ดำรงธรรมและกอ.รมน.จังหวัดค้านท่าทราย


วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มตัวแทนจากชาวบ้านหมู่1ตำบลยางขาวอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดนครสวรรค์และกองอำนวยการรักษาความสงบในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการขออนุญาตการดูดทรายเนื่องจากบริษัทท่าทรายได้พยายามขออนุญาตการดูดทรายในพื้นที่หมู่8 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งผู้ร้องเรียนเคยทำหนังสือคัดค้านมาแล้วและท่าทรายดังกล่าวได้ลักลอบก่อสร้างตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจนถูกหน่วยงานของรัฐจับกุมมาแล้ว ต่อมาผู้ร้องเรียนได้ทราบว่าท่าทรายดังกล่าวได้พยายามทำประชาคมขึ้นมาใหม่ในพื้นที่หมู่8และทำการขออนุญาตมาทางจังหวัดนครสวรรค์อีกครั้ง เมื่อทราบข่าวเกรงว่าพื้นที่ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจึงเดินทางมาร้องเรียนต่อนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและยื่นหนังสือคัดค้านการขอใบอนุญาตในการดูดทรายในครั้งนี้
ด้านตัวแทนชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชาวบ้านหมู่1ตำบลยางขาวที่อาศัยริมตลิ่งต่างได้รับผลกระทบในการขอใบอนุญาตในการดูดทรายเนื่องจากกระแสน้ำได้กัดเซาะทำให้ตลิ่งทรุดบ้านเรือนได้รับความเสียหายจึงได้รวมตัวคัดค้านโครงการดังกล่าวและกล่าวทิ้งท้ายว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ในการขุดลอกร่องน้ำไม่ให้ตื้นเขินแต่ชาวบ้านเคยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำแนววางหินป้องกันตลิ่งพังมาแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบเพียงแต่อ้างว่าไม่มีงบชาวบ้านจึงได้รับผลกระทบในการขออนุญาตการดูดทรายจึงรวมตัวมาขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

สำนักข่าวภูมิภาค

You may have missed