20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารกสิกร มอบป้ายแห่งความเชื่อถือ ของดีจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2563

เวลา 15.30 น. นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานในการตรวจสอบในการมอบป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่ ของหอการค้า ฯ และนายไกรสิทธิ์ สิงหยะบุศย์ กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าของธนาคารกสิกรไทย ได้เดินทางมามอบป้ายแห่ง ความเชื่อถือ ของดีจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับบริษัทดิวดรอปเชียงใหม่

โดยมี ดร. วิชัย วงศ์ไชย ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งป้ายของดีจังหวัดเชียงใหม่นี้ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกฏเกณฑ์ ด้านคุณภาพตลอดจนต้องมี มาตรฐานของสินค้าหรือในเรื่องของการให้บริการ โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพื่อคัดสรรสินค้าและการบริการที่เข้าอยู่ในกฏเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตรวจสอบแล้ว ว่าเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์ แล้วจึงจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบอีกทั้งได้ มีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว

จึงจะมอบป้ายสัญลักษณ์ ของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทดิวดรอป ก็เป็นอีกหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์และสมควรที่จะได้รับป้ายแห่งความเชื่อถือของดีเมืองเชียงใหม่ จากองค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับบริษัทดิวดอรป ที่ผลิตน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานมานานเกือบ 50 ปี มีลูกค้าเป็นหมื่นๆราย หรือมาก กว่า ตลอดจนเครือข่ายทั่วภาคเหนือ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การได้รับป้ายแห่งความเชื่อถือ ของดีเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ ท่านดร.วิชัย วงศ์ไชย ประธานบริษัท บอกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่ากว่าจะได้ ป้ายของดีเมืองเชียงใหม่มาไว้เป็นหลักแห่งความเชื่อถือ มันก็มิใช้จะได้มาง่ายๆ พร้อมกับแสดงความดีใจ ที่กว่า 40 ปี น้ำดื่มดิวดอรป ทำดีมาตลอดไม่เคยเอา เปรียบผู้บริโภค จนได้มาถึงทุกวันนี้

ภาพ/ข่าว. วริศรา ทินนา