20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

ศ.คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ คณะแพทยศาสตร์ มช.

นำโดย ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นฯ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้แก่ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่