01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในลำน้ำปิง

รองนายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนในเรื่องของการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในลำน้ำปิง ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คาดมีน้ำใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมวันนี้ (25 ม.ค.63) ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลำน้ำปิง

โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ห่วงใยประชาชนในเรื่องของน้ำใช้อุปโภค-บริโภค แต่จากการฟังบรรยายสรุป ทราบว่าทางชลประทานจัดการน้ำได้ดีอยู่แล้ว และสามารถที่จะมีน้ำใช้ดูแลประชาชนได้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือเกษตรกรจัดสรรการใช้น้ำ ในด้านเกษตรกรให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ซึ่งในภาพรวมการจัดสรรน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชน ได้ดำเนินการขุดบ่อบาดาลไปแล้ว 541 บ่อทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการใช้น้ำประปา และทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนในเรื่องของการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคอีกด้วย


ทั้งนี้ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล หรือประตูระบายน้ำป่าแดด เป็นเขื่อนทดน้ำเพื่อทดน้ำในลำน้ำปิงให้สูงขึ้น สามารถทดน้ำได้ ประมาณ 6.5 เมตร จากท้องน้ำ กักเก็บน้ำ สูงสุด 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บน้ำไว้ ที่ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค ผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศ และเพื่อทำการเกษตรตลอดลำน้ำปิง รวมทั้งบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียจากคลองแม่ข่าที่ปล่อยลงสู่ลำน้ำปิง โดยการระบายน้ำดี เพื่อเจือจางความเข้มข้นของน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประตูระบายน้ำแห่งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เป็นประตูระบายน้ำตัวแรกที่จะบริหารจัดการน้ำระหว่างเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล กับพื้นที่ทางตอนล่าง โดยจะทำการทดน้ำไว้และจัดรอบเวรการใช้น้ำ จากนั้น ทำการปล่อยเป็นล็อตใหญ่ลงไป เพื่อจะโรยน้ำลงไปให้ถึงผู้ใช้น้ำตอนท้ายของประตูระบายน้ำ


//////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
25 มกราคม 2563