22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนา การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยยุคการค้าเสรี


วันที่ 20 มกราคม 2563 นายประเสริฐฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเขัยงใหม่ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ ” การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี”ณ ศูนย์การเรียนรู้กาแฟ เดอะคอฟฟี่เนอรี่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมด้วยภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม 130 ราย

โดยมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาระหว่างประเทศเป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับโดยนายอรรถชา กัปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด