18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำลาตำแหน่ง


วันนี้ (16 ธ.ค. 63) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสที่นายเหริน ยี่เซิง มีกำหนดจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 นี้

********

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 มกราคม 2563

You may have missed