03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ กปภ. จัดกิจกรรม “PWA9 MINITHON” ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง

การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกาย “PWA9 MINITHON” ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง รายได้นำเป็นทุนการศึกษาและจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำสะอาด 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันนี้ (12 ม.ค. 63) ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งออกกำลังกาย “PWA9 MINITHON” ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปเป็นทุนการศึกษา และจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดทั้งหมด 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย โรงเรียนบ้านแม่เอาะ โรงเรียนบ้านสามัคคีสันม่วง โรงเรียนบ้านสบแม่รวม โรงเรียนบ้านผาละปิ โรงเรียนบ้านทุ่งแกสาขาแม่แอบ โรงเรียนบ้านแม่หอย โรงเรียนบ้านปางอุ๋งสาขาแม่สะต๊อป อำเภอแม่แจ่ม โรงเรียนบ้านห้วยปู และโรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ กปภ. มุ่งหวังที่จะดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุขอนามัยให้กับประชาชน โดยผ่านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

/////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
12 มกราคม 2563