อังคาร. ก.พ. 18th, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคาราวะเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคาราวะเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 แด่ คุณวีรยุทธ์ และคุณทองอยู่ เมธากิจตระกูล ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

You may have missed