20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

นครสวรรค์ /// สถาบันพัฒนาฝีมือแรง 8 นครสวรรค์ ฝึกแรงงานผู้สูงอายุ ***

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าเชิงธุรกิจออนไลน์” ระยะเวลาการฝึกจำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำบลหนองกลับ ระหว่างวันที่่ 6 – 10 มกราคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 4 ตำบหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์…

ศิริยศ สพร.8นว รายงาน

You may have missed