พุธ. ก.พ. 26th, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

เชียงใหม่. // บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณธงชัย เชิดสถิรกุล , บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด และ หจก. โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

You may have missed