พฤหัส. ก.พ. 27th, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“บิ๊กอู๋” บุกเรือนจำลำพูน สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาทักษะผู้ต้องขัง ก่อนพ้นโทษมีงานทำ คืนคนดีสู่สังคม

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะผู้ต้องขัง เตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 212 หมู่ 10 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งในปี 2562 กระทรวงแรงงานมีนโยบายเน้นหนักที่เป็นนโยบายเร่งด่วนข้อ 8 ในเรื่องส่งเสริมการจ้างยุวแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะผู้ต้องขัง

ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะผู้ต้องขังนั้น ขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษมีเป้าหมาย 140 คน ดำเนินการได้ 465 คน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำในเรือนจำและฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการมีเป้าหมาย 150 คน ดำเนินการได้ 1,206 คน และกิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมาย 20 คน ดำเนินการได้ 42 คน

ส่วนการส่งชิ้นงานเข้าไปทำในเรือนจำ พบว่า มีการจ้างแรงงานผู้ต้องขังชาย 957 คน ได้แก่ จักสานแข่งใส่ผัก 557 คน เย็บไม้กวาดดอกหญ้า 303 คน ปัก-ถักผ้าพื้นเมือง 31 คน และงานเย็บผ้าพื้นเมือง 66 คน ส่วนการจ้างแรงงานผู้ต้องขังหญิง 249 คน ได้แก่ ปัก – ถักพื้นเมือง 211 คน งานเย็บผ้าพื้นเมือง 19 คน และงานประกอบโมโดลกระดาษ 19 คน นอกจากนี้ รมว.แรงงาน และคณะ ยังได้เยี่ยมชมการให้บริการตู้งาน Job Box อีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดลำพูน มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 255,632 คน มีผู้ว่างงาน 1,619 คน แรงงานที่รอฤดูกาล 75 คน มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 10,464 คน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,889 แห่ง ผู้ประกันตน 83,629 คน

You may have missed