พฤหัส. ม.ค. 23rd, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

สระบุรี- “จัดพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2560 (มีคลิป)

สระบุรี- “จัดพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2560

ในวันที่26เมษายน2560″<>.<>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร<> ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีย์สถานภายในจังหวัดสระบุรีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กระทรวงมหาดไทยเชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งทรงพระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีย์สถานต่างๆของจังหวัดสระบุรี ซึ้งมีผู้อยู่ใต้ร่มพระบารมีธรรมของพระองค์ท่านต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงได้พร้อมใจกันพระราชพิธีสงกรานต์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อม พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 ส่วนราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล สำนักพุทธศาสนาจัดพิธีจำนวน4แห่งได้แก่ วัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร พระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรี พระพุทธรูปถ้ำประทุม
เนื่องในพระองค์ท่านได้บำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้เกื้อกูลตั้งแต่สถาปนาพุทธจักร การสร้างบูรณะปฏิสังขร พระอารามหลวง บำรุงการศึกษาการปฏิบัติในพระปริยัติธรรม ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่รุ่งเรื่องคู่ชาติไทยสืบมา../

ภายข่าวโดยดำรงค์ชื่นจินดา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์ http://www.siamfocustimenews.com

You may have missed