พฤหัส. ม.ค. 23rd, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีของแผ่นดิน”ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีของแผ่นดิน”ประจำปี ๒๕๖๐
@@@ งานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีของแผ่นดิน”ประจำปี๒๕๖๐ ประธานในพิธี ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ประธานจัดงาน คุณดรุณี ชื่นสกุล (ไพศาลธนกุล) นายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ เลขานุการคณะกรรมการจักงานและร่วมพิจารณาคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ ที่4มีนาคม2560

เวลา11.00น. ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ในการจัดงานประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคล หน่วยงานที่ทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ภายในหอประชุมคุรุสภาสถานที่จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีของแผ่นดิน เต็มไปด้วยข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ พระภิกษุ พระภิกษุณี ศิลปินดารา-นักร้อง จำนวนมากที่ถูกคัดเลือกให้เป็น”บุคคลดีของแผ่นดิน”ประจำปี2560

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ดร.พระภิกษุณีมโนรา เขตภูเขียว สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา, อุเทน อินอ้าย สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, พท.ภานุกร ปริสุธี (หมอภานุกร) สาขาการแพทย์แผนไทยจิตอาสาดีเด่น, รมณพรรณ จันทร์จิตจริงใจ ( หมอหญิง ) สาขาการแพทย์แผนไทยจิตอาสาดีเด่น และมีผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณอีกมากหลายท่าน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเกียรติ เป็น”บุคคลดีของแผ่นดิน”ประจำปี 2560

ข้อมูล/ข่าว
เพชร บาวแดง รายงาน

You may have missed