พฤหัส. ม.ค. 23rd, 2020

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ระยอง-เตรียมความพร้อมยามฉุกเฉินด้วยการฝึกการแข่งขันไทยแลนด์ ฟิลด์เดย์ คอนเทสปี 2560 (มีคลิป)

ระยองเตรียมความพร้อมยามฉุกเฉินด้วยการฝึกการแข่งขันไทยแลนด์ ฟิลด์เดย์ คอนเทสปี 2560

 

เมื่อเวลา12.00น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนอีสเทิร์นระยอง เข้าร่วมการแข่งขันวิทยุสมัครเล่น รายการ ไทยแลนด์ ฟิลด์เดย์ คอนเทสจัดขึ้นใน สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยใช้ระยะเวลาในการแข่งขั้นทั้งหมด 24 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่น ในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการช่วยให้ลดจำนวนการสูญเสียจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และประเทศชาติได้

นายมานะ กว้านอก ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนอีสเทิร์นระยอง กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดระยองมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นบ่อยทั้งภัยธรรมชาติและภัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ทางชมรมฯจึงต้องฝึกฝนการติดต่อวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในยามจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

สุวิทย์  ภักดี :ข่าว/ภาพ รายงานจากจังหวัดระยอง

You may have missed