11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“ที่เส็บ” จัดโรดโชว์โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เยือนอุดรธานี ชวนผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมโครงการฯ กระตุ้นเศรษฐกิจอุดรไมซ์ซิตี้ ผ่านแพลตฟอร์มรวมบริการไมซ์ครบวงจร “Thai MICE Connect”

“ที่เส็บ” จัดโรดโชว์โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เยือนอุดรธานี ชวนผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วมโครงการฯ กระตุ้นเศรษฐกิจอุดรไมซ์ซิตี้ ผ่านแพลตฟอร์มรวมบริการไมซ์ครบวงจร “Thai MICE Connect”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 “ที่เส็บ” เปิดตัวโดรงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” สนับสนุนงบประมาณผลักดันให้หน่วยงาน/ องค์กรจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) ภายในประเทศ จำนวน 1,000 กลุ่ม หวังสร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท จัดโรดโชว์ปลายทางเมืองไมซ์ซิตี้ทั่วประเทศ กระตุ้นตลาดไมซีในประเทศ ช่วยพื้นเศรษฐกิจไทย ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ทีเส็บได้ให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กร ที่ดำเนินการจัดประชุมองค์กร และการเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 โดยในปี 2566 นี้ ทีเส็บได้เดินหน้าให้การสนับสนุนต่อภายใต้ชื่อโครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เพื่อเร่งกระตุ้นนักเดินทางไมซ์และสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้กลไกการสนับสนุนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการจัดงานไมซ์ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภูมิภาคอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์ ชุมชน รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดสาหกรรมไมซ์ได้ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ก่อเกิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ภายในงานโรดโชว์ มีช่วงเสวนาในหัวข้อ “กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยกิจกรรมประชุมไมซ์ในประเทศ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน ได้แก่ พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายสุทัศน์ แพรสุรินทร์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และนางสาวสวลี ศรีกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.เอสแอนด์พี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส

ร่วมเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบกิจการนำเที่ยว ผู้ร่วมโครงการฯ ร่วมให้มุมมอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้จริงจากโครงการประชุมเมืองไทย และตัวแทนจากฝ่าย MICE Intelligence และ นวัตกรรม ให้เคล็ดลับการสมัครร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ตามด้วยไฮไลท์ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปิดท้ายด้วย บรรยายพิเศษ “เพิ่มโอกาสการขายลูกค้ากลุ่มธุรกิจบนโลกการตลาดออนไลน์ (B2B Digital Marketing Talk)” โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิตัล ซึ่งภายในงานยังมี Thai MICE Connect: Exclusive Clinic คลินิกให้คำปรึกษาการใช้งาน Thai MICE Connect แบบตัวต่อตัวตั้งไว้ให้บริการอีกด้วย

สำหรับโดรงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เป็นโครงการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดงานไมซ์ให้แก่ผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายที่มีแผนการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ โดยต้องมีการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 ประเภท ได้แก่

1.กิจกรรมการประชุม (Meetings) 2.กิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) 3.กิจกรรมสัมมนา (Seminars) 4.กิจกรรมการอบรม (Training) 5.กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 6.กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) และ 7.กิจกรรมศึกษาดูงาน (Field trip

โดยตั้งเป้าหมายมีองค์กรสมัครเข้าร่วมขอรับการสนับสนุน 1,000 กลุ่ม มีจำนวนนักเดินทางไมซักว่า 30,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท สร้างผลทางกระทบทางเศรษฐกิจ 180 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (GDP Contribution) 101 ล้านบาท รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 6 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงาน 120 อัตรา ด้วยแบ่งรูปแบบการสนับสนุนเป็น 2 ประเภท คือ

1. สำหรับการจัดกิจกรรม 1 วัน งบสนับสนุน 15,000 บาท ต่อ คำขอ และ 2. สำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน งบสนับสนุน 30,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตั้งขององค์กร ทั้งในโรงแรม สถานที่จัดงานพิเศษ และชุมชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยจะต้องเลือกสถานที่จัดงานซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ใน www.thainiceconnect.com อย่างน้อย 1 แห่ง และการจัดกิจกรรมจะต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน ที่สำคัญ ต้องดำเนินการผ่าน “Thai MICE Connect”‘ แพลตฟอร์มรวมบริการไมซ์ครบวงจร ‘Thai MICE Connect’ (ไทย ไมซ์ คอนเน็ค) ในระหว่างช่วงระยะโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 22 สิงหาคม 2566 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด และ มาก่อนพิจารณาก่อน ได้รับสนับสนุนก่อน

สำหรับ Thai MICE Connect เป็นเว็บไซของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ที่รวบรวมฐานข้อมูล สินค้า และบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก สถานที่จัดงาน นำเที่ยว หรือออแกไนเซอร์ และพัฒนาเป็น E-MICE Marketplace ของอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกในไทย เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และติดต่อธุรกิจได้ตรงตามความต้องการ สะดวกทุกที่ทุกเวลา และยังจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตลอด ทั้งห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานไมซ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมืออํนวยความสะดวกให้การจัดงานไมซีในประเทศไทยตอบรับเทรนด์ไมซ์ดิจิทัส

เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการทำการตลาด และสามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าในและต่างประเทศได้ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยชุดข้อมูลทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตอบรับทุกความต้องการของนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม โดยผู้ประกอบการไมซ์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย และสมัคร Thai MICE Connect สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimiceconnect.com
FB: Thaimiceconnect Line: @thaimiceconnect Call

You may have missed