16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขต อบตท่าสะอ้าน ประจำปี2566

บลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขต อบตท่าสะอ้าน ประจำปี2566

วันนี้ (21 มี.ค. 2566) ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ วัดท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นางนิภา วงศ์ชโยประสิทธิ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน เป็นคนกล่าวเปิดพิธี สำหรับวันนี้ทางชมรมผู้สูงอายุได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้จัดกิจกรรมมาในช่วงโควิด

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะพูดคุย มีกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนมีความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทย มักจะพบปัญหาด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคติดต่อใหม่ ๆ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หากผู้สูงอายุไม่มีความรู้ในการปฏิบัติตนเอง จะทำให้เกิดโรคได้ง่าย ทำให้เกิดปัญหาด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ยังร่วมสนุกจัดกิจกรรมลุ้นรับรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

You may have missed