11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

EA ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนเครื่องออกชิเจน มอบแด่ มูลนิธิกระจกเงา ต่อลมหายใจผู้ป่วยในชุมชน

EA ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ สนับสนุนเครื่องออกชิเจน มอบแด่ มูลนิธิกระจกเงา ต่อลมหายใจผู้ป่วยในชุมชน

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ สนับสนุน เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 100 เครื่อง ประกอบไปด้วย เครื่องขนาด 5 ลิตร จำนวน 50
เครื่อง และเครื่องขนาด 10 ลิตร จำนวน 50 เครื่อง โดยมี ดร.ศรัณญ สอนกำเนิด รักษาการแทนผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ EA เป็นผู้แทนมอบให้แด่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ (กลาง)ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนเครื่องออกซิเจนต่อลมหายใจผู้ป่วยในชุมชนพื้นที่ต่างๆที่มีความต้องการทั่วประเทศกับโครงการ”ป่วยให้ยืม” ณ มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพฯ

You may have missed